O nas

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji

Od początku istnienia Zakładu/Działu działalność naukowa, naukowo-popularyzacyjna oraz wdrożeniowa były skierowane na zagadnienia związane z organizacją rozrodu zwierząt w kraju i doskonalenie metod stosowanych w sztucznym unasienianiu. W ciągu całej swej działalności Zakład starał się być jak najbliżej praktyki hodowlanej, nie tracąc przy tym kontaktu z najwybitniejszymi osiągnięciami nauki światowej.

Kierunki badań Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji  w perspektywie kilku-kilkunastu lat będą kontynuacją i rozwijaniem obecnie prowadzonych prac z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt oraz ich wykorzystaniem w hodowli, farmacji i biomedycynie.

 

Działalność Zakładu koncentruje się na 5 głównych kierunkach:

  1. Rozwijanie metod diagnostyki andrologicznej, konserwacji nasienia oraz regulacji płci.
  2. Doskonalenie metod kriokonserwacji zarodków, oocytów w perspektywie wykorzystania ich do bieżących potrzeb rozrodu, a także do tworzenia banków materiału biologicznego.
  3. Transgeneza zwierząt dla potrzeb hodowli, farmacji i biomedycyny.
  4. Klonowanie zarodkowe i somatyczne zwierząt.
  5. Pozaustrojowa produkcja zarodków ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości oraz hodowla komórek macierzystych, mezenchymalnych i somatycznych in vitro.

Historia

1952 – w ramach Instytutu Zootechniki powstała Pracownia Fizjologii Rozrodu,
od 1962 – Zakład Fizjologii Rozrodu i Sztucznego Unasieniania Zwierząt,
od 1991 – Zakład Fizjologii Rozrodu Zwierząt,
od 2004 – Dział Biotechnologii Rozrodu, Immuno i Cytogenetyki  Zwierząt,
od 2005 – Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierząt

Kierownicy

  • prof. dr hab. Władysław Bielański (1952−1968)
  • prof. dr hab. Stefan Wierzbowski (1968−1992)
  • prof. dr hab. Zdzisław Smorąg (1992- 2015)
  • dr hab. Grazyna Ptak prof. IZ (2016-2017)
  • dr hab. Jolanta Opiela prof. IZ (od marca 2017)

©2018 Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji - Instytut Zootechniki PIB